معنی و ترجمه کلمه upper branch of meridian به فارسی upper branch of meridian یعنی چه

upper branch of meridian


علوم دريايى : نصف النهار برين

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها