معنی و ترجمه کلمه upstanding به فارسی upstanding یعنی چه

upstanding


مستقيم ،قائم ،سر راست ،خوش هيکل ،شرافتمند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها