معنی و ترجمه کلمه uranographical به فارسی uranographical یعنی چه

uranographical


)uranographic(وابسته به اسمان نگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها