معنی و ترجمه کلمه urbanistic به فارسی urbanistic یعنی چه

urbanistic


)urbanist(شهر نشين ،متمدن ،وابسته بشهر نشينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها