معنی و ترجمه کلمه urgently به فارسی urgently یعنی چه

urgently


مصرانه ،به فوريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها