معنی و ترجمه کلمه urination به فارسی urination یعنی چه

urination


دفع ادرار،ازاله بول
روانشناسى : ادرار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها