معنی و ترجمه کلمه urological به فارسی urological یعنی چه

urological


urology(،( )urologicطب)رشته اى از علم طب که در باره بيمارى دستگاه ادرارى وتناسلى بحث ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها