معنی و ترجمه کلمه urticate به فارسی urticate یعنی چه

urticate


نيش زدن( باخار)،سوزش دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها