معنی و ترجمه کلمه us به فارسی us یعنی چه

us


ميکروثانيه ،مارا،خودمان ،نسبت بما
کامپيوتر : يک ميليونيم يک ثانيه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها