معنی و ترجمه کلمه user terminal به فارسی user terminal یعنی چه

user terminal


پايانه کاربر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها