معنی و ترجمه کلمه user به فارسی user یعنی چه

user


مصرف کننده ،بکار برنده ،استعمال کننده ،کاربر،استفاده کننده
کامپيوتر : استفاده کننده
قانون ـ فقه : انتفاع از اموال
بازرگانى : مصرف کننده ،استفاده کننده
علوم نظامى : استفاده کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها