معنی و ترجمه کلمه ushiro geri به فارسی ushiro geri یعنی چه

ushiro geri


ورزش : ضربه پا به پشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها