معنی و ترجمه کلمه usrae minoris به فارسی usrae minoris یعنی چه

usrae minoris


دب اصغر،خرس کوچک
نجوم : هفت اورنگ کهين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها