معنی و ترجمه کلمه usual به فارسی usual یعنی چه

usual


هميشگى ،معمول ،عادى ،مرسوم ،متداول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها