معنی و ترجمه کلمه utterer به فارسی utterer یعنی چه

utterer


اظهار کننده ،ادا کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها