معنی و ترجمه کلمه v.l.f. به فارسی v.l.f. یعنی چه

v.l.f.


الکترونيک : بسامد بسيار کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها