معنی و ترجمه کلمه vacant possession به فارسی vacant possession یعنی چه

vacant possession


ملک خالى
قانون ـ فقه : ملک بدون مستاجر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها