معنی و ترجمه کلمه vacant space به فارسی vacant space یعنی چه

vacant space


جاى خالى
علوم نظامى : محل خالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها