معنی و ترجمه کلمه vaccination به فارسی vaccination یعنی چه

vaccination


واکسن زنى ،تلقيح ،ابله کوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها