معنی و ترجمه کلمه vacillant به فارسی vacillant یعنی چه

vacillant


نوسان کننده ،جنبنده ،متحرک ،اونگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها