معنی و ترجمه کلمه vacillatingly به فارسی vacillatingly یعنی چه

vacillatingly


دل دل کنان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها