معنی و ترجمه کلمه vacuity به فارسی vacuity یعنی چه

vacuity


خلا)khala( ،تهى گرى ،عارى بودن ،چيز تهى ،فضاى خالى ،فراغت ،هيچى ،پوچى
بازرگانى : قسمتى از بشکه يا هر ظرف ديگرى که خالى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها