معنی و ترجمه کلمه vacuum chamber به فارسی vacuum chamber یعنی چه

vacuum chamber


اتاق خلاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها