معنی و ترجمه کلمه vacuum chamber به فارسی vacuum chamber یعنی چه

vacuum chamber


اتاق خلاء


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها