معنی و ترجمه کلمه vacuum distillation به فارسی vacuum distillation یعنی چه

vacuum distillation


شيمى : تقطير در خلاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها