معنی و ترجمه کلمه vacuum tube voltmeter به فارسی vacuum tube voltmeter یعنی چه

vacuum tube voltmeter


الکترونيک : ولت سنج با لامپ خلاء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها