معنی و ترجمه کلمه vadose به فارسی vadose یعنی چه

vadose


(ز.ش ).وابسته به اب يا ساير محلول هاى موجود درقشرزمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها