معنی و ترجمه کلمه vagabondism به فارسی vagabondism یعنی چه

vagabondism


)vagabondage(ولگردى ،دربدرى ،بيخانمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها