معنی و ترجمه کلمه vagile به فارسی vagile یعنی چه

vagile


( )vagility(زيست شناسى )جنبده ،متحرک ،داراى تحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها