معنی و ترجمه کلمه vale به فارسی vale یعنی چه

vale


دره ،مجراى کوچک( درشعرو مذهب )جهان ،دنيا،زمين ،جهان خاکى ،خدانگهدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها