معنی و ترجمه کلمه valence bond structure به فارسی valence bond structure یعنی چه

valence bond structure


شيمى : ساختار پيوند والانسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها