معنی و ترجمه کلمه valiancy به فارسی valiancy یعنی چه

valiancy


)valiance(بهادرى ،دلاورى ،شجاعت ،مردانگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها