معنی و ترجمه کلمه valid به فارسی valid یعنی چه

valid


نافذ،قابل قبول ،قوى ،سالم ،معتبر،قانونى ،درست ،صحيح ،داراى اعتبار،موثر
قانون ـ فقه : معتبر،نافذ
بازرگانى : قابل اطمينان ،درست
علوم نظامى : صحت دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها