معنی و ترجمه کلمه validity of the credit به فارسی validity of the credit یعنی چه

validity of the credit


بازرگانى : معتبر بودن يا پادار بودن اعتبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها