معنی و ترجمه کلمه vallation به فارسی vallation یعنی چه

vallation


استحکامات ،خندق ،ديوار خاکى ،برج و باروسازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها