معنی و ترجمه کلمه valour به فارسی valour یعنی چه

valour


)valour(دليرى ،شجاعت ،دلاورى ،ارزش شخصى و اجتماعى ،ارزش مادى ،اهميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها