معنی و ترجمه کلمه valuable consideration به فارسی valuable consideration یعنی چه

valuable consideration


عوض ارزنده
قانون ـ فقه : پاداش پربها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها