معنی و ترجمه کلمه valuation of benefits به فارسی valuation of benefits یعنی چه

valuation of benefits


بازرگانى : ارزش گذارى منافع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها