معنی و ترجمه کلمه value as security به فارسی value as security یعنی چه

value as security


بازرگانى : ارزش تضمين

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها