معنی و ترجمه کلمه value cost contract به فارسی value cost contract یعنی چه

value cost contract


معمارى : پيمان بستن با قيمتهاى پايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها