معنی و ترجمه کلمه value of assets به فارسی value of assets یعنی چه

value of assets


بازرگانى : ارزش دارائى ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها