معنی و ترجمه کلمه value of marginal product of capital به فارسی value of marginal product of capital یعنی چه

value of marginal product of capital


بازرگانى : ارزش توليد نهائى سرمايه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها