معنی و ترجمه کلمه value system به فارسی value system یعنی چه

value system


روانشناسى : نظام ارزشها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها