معنی و ترجمه کلمه valued به فارسی valued یعنی چه

valued


ارزش گذارى شده ،پربها،نفيس
بازرگانى : ارزيابى شده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها