معنی و ترجمه کلمه valve gear به فارسی valve gear یعنی چه

valve gear


علوم هوايى : مکانيزمى که براى بحرکت دراوردن سوپاپهاى موتور پيستونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها