معنی و ترجمه کلمه valve scavenging به فارسی valve scavenging یعنی چه

valve scavenging


علوم مهندسى : پاک کردن سوپاپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها