معنی و ترجمه کلمه valve voltage drop به فارسی valve voltage drop یعنی چه

valve voltage drop


الکترونيک : افت ولتاژ لامپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها