معنی و ترجمه کلمه valve به فارسی valve یعنی چه

valve


لوله ،شير،لامپ ،سرپوش ،بشکل دريچه يا سوپاپ
علوم مهندسى : دريچه
الکترونيک : والو
عمران : شيرفلکه
معمارى : شير فلکه
شيمى : شير
روانشناسى : دريچه
ورزش : دريچه ورود و خروج هوا در سيلند ر غواصى
علوم هوايى : شير
علوم نظامى : دريچه خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها