معنی و ترجمه کلمه valviferous به فارسی valviferous یعنی چه

valviferous


دريچه دار،سوپاپ دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها