معنی و ترجمه کلمه valvula به فارسی valvula یعنی چه

valvula


(تش ).دريچه کوچک ،دريچه دار،دريچه وار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها