معنی و ترجمه کلمه valvule به فارسی valvule یعنی چه

valvule


دريچه ياسرپوش کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها